kaple sv. Trojice

Zděná, omítaná kaplička s bílou líčkou, údajně zasvěcená Nejsvětější Trojici. Má zhruba čtvercový půdorys ukončený třemi stranami zploštělého oktogonu. Střecha je mírně vytažená nad trojúhelníkový štít hlavního průčelí. Nad závěrem je valba s nárožími nad jeho lomy. Je krytá drobnou břidlicovou šablonou. Střecha je oddělená korunní římsou, profilovanou laloškou a šikminou. Hlavní průčelí je prolomené vstupem se segmentovým záklenkem. Místo dveří je vsazená kovářská mříž ze spojovaných vlnovkových prutů. Ve štítě je čtvercová nika. Okřídlí tvoří štuková pasparta. Prostor je sklenutý valenou klenbou a závěr lomenou konchou. Podlaha je níže než terén. Je tvořená naplocho uloženými cihlami. Z neomítaných cihel je i obětní stůl, jeho horní plocha je ze dřeva.