kaple sv. Václava

Halová stavba kaple sv. Václava na půdorysu centrály v prostoru ohrazeného okrsku v centru obce u hlavní komunikace. Objekt postaven z režného zdiva je členěna na čtyřech stranách mělkými rizality velkých lizénovým rámů s vertikálně řazenými trojicemi vysokých pásových oken s krajní cihlovou profilací lemujících pásů. Objekt stojí na nízké podezdívce z hrubě bosovaných kvádrů s předsazeným nástupním prostorem a jednoramenným širokým schodištěm o celkově šesti stupních. Na osu průčelí je prolomen široký pravoúhlý vchod, osazený jednokřídlou dvěřní výplní s svislého laťování a středovým pravoúhlým úzkým průhledem s osazenou mřížkou. Nástupní prostor je kryt betonovým obdélným parapetem v šířce průčelí na kovových sloupcích kruhového profilu, ukotvených v betonových patkách. Objekt je ve vrholu zakočen nízkou betonovou nadezdívkou a z levé krajní stěny průčelí vystupujícího tělesa otevřené pilířkové zvonice ve vrcholu s betonovou nadezdívkou a litinovým křížem. Stavba je kryta plochou střechou. Vnitřní dispozice je plochostropá. materiál: cihlové zdivo, cement, krytina - plech