kaple sv. Václava

Kaple sv. Václava je situovaná na návsi u silnice, v mírně svažitém terénu. Jednoduchou hladce omítnutou zděnou kapli čtvercového půdorysu člení sokl a desková korunní římsa. Hlavní vstup je z J strany otvorem završeným lomeným obloukem se zkosenými stranami. Jehlancovou střechu kryjí bobrovky a vrcholové prejzy. Ve vrcholu je osazena oplechovaná hranolová zvonička s otvory zakončenými půlkruhovým obloukem, se zavěšeným zvonkem a kovovým latinským křížkem ve vrcholu.