kaple sv. Václava

Kaplička stojící ve středu náměstí v malém parčíku. Kaple na obdélném půdorysu s mělkou apsidou a drobnou hranolovou vížkou nad apsidou. Vížka je proražena čtyřmi půlkruhově zaklenutými otvory, zvon chybí, zůstala pouze stolice. Průčelí kaple má trojúhelný štít, boční stěny jsou prolomeny oválnými okénky, krytými ozdobnou mříží. Vnitřek je zaklenut, menza je klenutá. Vnitřní zařízení se nedochovalo.