kaple sv. Václava a Vojtěcha

Nad půdorysem šestiúhelníka o nestejné délce stran vybudovaná orientovaná centrála, krytá nízkou bání (prejzy), s jednopatrovou věží před západním průčelím, krytou cibulovou oplechovanou bání. Průčelí, zdůrazněná při širších obvodových stěnách mělkými rizality, člení na nárožích svazkové pilastry, nesoucí vlys a zalamující se průběžnou římsu, na kterou v partiích rizalitu nasedají nízké trojúhelné tympanony. Okna pravoúhlá v plochých rámech. Spodní část věže má členění jako loď, v přízemí je kamenný pravoúhlý portál s uchy, nad ním obdélné okno. 2. patro věže člení hladké lisény a zubořez pod hlavní římsou, okna mají půlkruhové záklenky. Kaple nemá vlastní krov, střešní prejzy jsou lepeny přímo na venkovní stranu klenby. Interiér je přístupný podvěžím, sklenutým českou plackou. Vnitřní trojúhelníkový prostor kaple je rozšířen na všech stranách plochými segmentovými nikami, stěny člení jednoduché pilastry při nárožích a kladí. Centrální prostor je zaklenut kupolí se zazděným otvorem do snesené lucerny, niky jsou sklenuty konchou. Plochu klenby, rozdělené štukovými bohatě vykrajovanými pásy na 3 pole, pokrývá freska znázorňující Adama a Evu, Krista mezi anděly a alegorie Víry a Naděje, celek doplňují nápisy označující ctnosti. Patro věže (kruchta) se otvírá do hlavního prostoru kaple obdélným oknem s dřevěnou balustrádou.