kaple sv. Wolfganga

Kaple se nachází na krušnohorském hřebeni nad místní částí Horní Krupka při odbočce komunikace ke Komáří Vížce, obklopena je svažitou obdélnou plochou hřbitova. Jedná se o obdélnou jednolodní stavbu s polokruhově ukončeným odsazeným kněžištěm a s nízkou obdélnou předsíní před severozápadním průčelím. V severozápadní stěně předsíně je vstupní otvor, lemovaný pískovcovým ostěním. Dvoukřídlé dřevěné dveře ze svisle kladených prken mají pravé křídlo širší, než levé. Zbývající stěny předsíně jsou bez otvorů, valbovou střechu kryje šindel. Viditelná část severozápadního průčelí lodi je bez otvorů. Severovýchodní a jihozápadní fasáda lodi je prolomena vždy dvěma obdélnými okenními otvory. Výplně, umístěné ve špaletě, jsou členěné do latinského kříže. Půlkruhový presbytář je stejně vysoký jako loď, avšak užší. Blízko napojení na loď se nachází na obou stranách presbytáře obdobné okno, jako jsou v lodi. Střecha lodi je valbová, presbytáře půlkuželová, krytinou je šindel. V hřebeni střechy je zasazená polygonální zvonička. Dole je obložená šindelem, výše jsou otvory zvonice. Střecha zvoničky je cibulovitá, krytá plechem. V jejím vrcholu se nachází makovice s poměrně tenkým kovovým patriarším křížem.