kaple u brány

Zděná omítaná stavba čtvercového půdorysu se stanovou střechou. Zvenčí na soklu z velkých pískovcových kvádrů a desek. Zdivo řádkové z lomového pískovce z nepravidelných větších kvádříků. Omítka vápenná. Nároží odsazená a oble skrojená, profilovaná hlavní římsa. V severní a východní stěně oválná okna s šambránou, v hloubce okna dělená na šest tabulek. Vstup ze západní strany jednokřídlé novější dveře, z jižní strany větší dvoukřídlé v dřevěné zárubni. Střecha krytá šedým eternitem, vrcholí nízkou hrotnicí s hvězdou z pozinkovaného plechu.