kaplička

Drobná architektura kapličky je vlastně blok s výklenkem uzavřeným dvoukřídlými vraty a segmentově završeným nástavcem. Původně stála u polní cesty, dnes ji ze všech stran obklopuje scelený lán a je umístěna na zeleném ostrůvku s několika břízami. Kaplička má konkávně vybrané boční stěny a a v průčelí půlkruhově zaklenutý vchod, ve kterém jsou umístěny dvoukřídlé dveře a nad nimi ve výklenku dřevěné bednění. Dveře mají po čtyřech výplních, překrytých pletivem. Nad záklenkem je výrazná profilovaná oblamovaná římsa, která se šedou barevností liší od zbytku bílé fasády. Nad římsou je nástavec, ve spodní části bochníkovitě rozšířený, se segmentově zalomenou římsou a uprostřed s mělkým výklenkem, ve kterém je kříž s plochými rameny. Kaplička je na horních částech říms oplechovaná. Vevnitř je malý prostor, klenutý valeně, který se projevuje v zadní části kapličky na fasádě jako oble vystupující část. Nad vchodem datace 1825. Vybavení je nehodnotné, obraz Panny Marie.