kaplička Panny Marie

Kaplička Panny Marie se sochou Immaculaty se nachází v Dolní Sytové na Tzv. Hoření návsi naproti domu č. p. 100 u řeky Jizery. Drobná sakrální stavba obdélného půdorysu z omítaného zdiva, v dolní části je obíhána kamenným (pískovcovým) soklem. Střecha je sedlová, krytá plechovými šablonami. Hlavní průčelí je orientováno východním směrem. Vysoký půlkruhově ukončený vstup je opatřen portálem s toskánskými pilastry s dnes již obtížně čitelným dedikačním nápisem a datací 1826 v klenáku. Vstup vyplňují dvoukřídlé rámové dveře, v horní části prosklené a zdobené kovanou mříží, ve spodní části s vyřezávanými emblémy, v záklenku s mřížovaným nadsvětlíkem. Nad korunní římsou se zdvihá trojúhelníkový štít, ve vrcholu a po stranách pískovcové pilířky a čučky. V ploše štítu prolomen výklenek s dnes již neznatelným obrázkem sv. Jana Nepomuckého. Interiér kaple, který je ukončený konchu, dotváří pískovcová socha Immaculaty. Je umístěna na podstavci tumbového tvaru, na jehož čelní stěně je vytesán zlacený dedikační nápis:“ TENTO OBIAZ PO / STAWEN GEST KE CZTI A / CHWALE NEYSWIEGSSI RODICZKY BOZI MARYE PAN / NY NAKLADEM OBCZE OBY / WATELŮW SYTOWE DNE 21 AUGUSTA / LETA PANE MDCCXXXIV (?)“. V kartuši s bohatým čelním rámcem text a letopočet renovace 1826. prostovlasá Panna Marie s korunou na hlavě (kolem hlavy svatozář s hvězdami) stojí na zeměkouli obtočené hadem. Na levé ruce drží dítě, pravá noha v kontrapostu, rozevlátý šat s bohatou drapérií. Socha je z pískovce, výška 150 cm.