kaplička s křížovým kamenem

Kaplička s křížovým kamenem stojí na jižním okraji vsi, u křižovatky silnic vedoucích do Českého Dubu a Proseče pod Ještědem. Omítaná z pískovcových kvádrů vyzděná stavba stojí na čtvercovém půdorysu. Sedlovou střechu kryjí vyskládané pískovcové desky. Hlavní průčelí obrácené na východ člení dva pilastry s mohutnými hlavicemi nesoucími profilovanou římsu, která se zalamuje nad obě boční stěny. Nad římsou se nachází trojúhelný tympanon s nikou. Svlakové vstupní dveře jsou osazené v půlkruhově zakončeném portálu s klenákem. Nad ním nalezneme pískovcovou desku s tesaným nápisem: „Zu Ehrn Lob In Ewigkeith der Aller// / heiligsten Dreifaldigkeith und S: Joannis / Nepomuceni. / Ke Czti a chwale Negswietiegssi Trogicze Wzdy / od wiecznosti Tež S: Jana Nepomuczskeho / wyzdwizieno A°: 1723 –”. Nad nápisovou deskou na římse jsou vytesána písmena: „C.S.“. Křížový kámen tvoří segmentově zakončený pískovcový blok o rozměrech 84 x 56 x 20 cm. Na čelní straně jsou uprostřed do hloubky vytesány čtyři čtvrtkruhy, které vytvářejí heroldský kříž v kruhu o průměru 40 cm. V roce 2007 byla kaplička i s kamenem přesunuta od křižovatky o pět metrů dále východním směrem.