kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Kamenná kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého je vystavěna nedaleko komunikace, poblíž objektu čp. 96 ve Staré Pace. Materiálem je smíšené zdivo, které je omítnuto. Hlavní průčelí, které je otevřené do půlkruhově zaklenutého prostoru, je zdobeno dórskými sloupy završenými profilovanými římsami protaženými přes nároží kapličky. Trojúhelný štít je zakončen kvádříkem, ve kterém je upevněn kříž. Střecha objektu sedlová, krytá alukrytem. Vchod do kapličky chrání nízký jednoduchý kovový plůtek. Interiér kapličky je zaklenut valenou klenbou. Uvnitř kapličky je na pískovcovém deskovém fundamentu osazen kvádrový sokl, který má na čelní straně v paspartě nápis: WDieCnI BohV/ přInasI obIeť ChWaLI skrze/ nebesstIana Jana z NepoMVkV/ Frantissek Ježek koWař/. Na soklu je umístěn podstavec s volutovými křídly ve spodní části, ukončený je segmentovou římsou s volutovými křidélky, pod křidélky v emblému terč s vytesaným jazykem světce a paprsčitou svatozáří. Na čelní straně podstavce je reliéf s vyobrazením putování sv. Jana Nepomuckého do Staré Boleslavi. Boky podstavce jsou zdobeny rytými zrcadly s vegetabilními závěsy. Na římse soklíku je umístěna socha světce v tradičním ikonografickém pojetí. Figura je zobrazena v kontrapostu, zhotovena v životní velikosti. Krucifix je položen na předloktí levé ruky sv. JN, který má zřasený kanovnický šat s almucí kryjící ramena a na hlavě biret. Podstavec včetně sochy s vrchní úpravou polychromie. Materiálem je světlý pískovec. Celková výška skulptury činí 430 cm.