kaplička sv. Anny

Kaplička je zděná, v hlavním průčelí s pohledově uplatněnými neomítnutými pískovcovými kvádry,ostatní části fasády omítnuty, a také v horní části - štítu nad vstupem; postavena na obdélném půdorysu. Všechna čtyři průčelí jsou opatřena soklem, prostými, poměrně širokými pilastry u nároží a hlavní římsou. Hlavní jižní průčelí (k silnici) je uprostřed prolomeno půlkruhovým vstupem bez orámování - s osazenými dvoukřídlými rámovými dveřmi, v horní části s prosklenou výplní. Na tomto průčelí je hlavní římsa kamenná, v části nad vstupem chybí - ukončena je nad pilastry. Uprostřed trojúhelníkového, jednoduše orámovaného štítu, je v omítce jednoduchý kříž. Zadní průčelí má obdobný štít, avšak bez kříže. Střecha je sedlová, krytá břidlicovými šablonami. V interiéru je osazen obraz sv. Anny.