kaplička sv. Antonína

Drobná kamenná stavba čtvercového půdorysu s půlkruhovým závěrem je hladce omítnutá. Kaple má sedlovou střechu krytou břidlicí. Všechna nároží jsou opatřena mírně vystupujícími lizénami. Boční stěny kaple prolamují úzká obdélná okna, uzavřená kovanými mřížemi. Hlavní průčelí obrácené k přístupové cestě vrcholí segmentově zakončeným štítem. Vstup a okna lemuje pravoúhlé ostění.