kaplička sv. Barbory

Kaplička je postavena do dlouhé ohradní zdi, tvořící jednu stranu Loretánské ulice. Kaplička je ve tvaru půleliptické niky se záklenkem a bočními nikami. Niku lemuje edikula - dórské sloupy na soklech a při nice pilastry, s kladím zdobeným triglyfy. Rozeklaný fronton je ukončen římsou po stranách stočenou do volut. Ve středu v kartuši je proveden znak Kinských. Nad sloupy jsou volutová křídla se segmentově vzdutou částí římsy. Boční niky mají v osách osazeny mušle. Stěny kaple jsou členěny jónskými pilastry, do kterých jsou zapuštěny pasy konchy. Na zadní stěně kaple je freska líčící legendu, vážící se k tomuto místu: zpověď loupeživého rytíře, v pozadí děj legendy o loupeživých rytířích naražených na kůl, z konchy shlíží na výjev sv. Barbora. Vstup do kaple je chráněn bohatě ornamentálně ztvárněnou mříží.