kapucínský klášter s kostelem 14 svatých pomocníků

Areál kapucínského kláštera stojí na východní straně náměstí v sousedství radnice.Tvoří ho kostel na SZ straně a budovy konventu na JV straně. Kostel je obdélný jednolodní s odsazeným pravoúhlým presbytářem a obdélnou sakristií. Průčelí obrácené do náměstí je trojosé, ukončené trojúhelným štítem. Kostel ukončuje sedlová střecha s bobrovkami, nad presbytářem se zvedá sanktusová věžička s cibulovou bání pokrytou plechem. Konvent sestává ze dvou objektů přiložených k JV fasádě kostela, které obklopují spolu s úzkými spojovacími křídly obdélný dvůr. Přední patrová budova stojí v linii východní strany náměstí, ukončuje ji podélně orientovaná sedlová střecha krytá pálenými bobrovkami. Předmětem ochrany je: kostel, budovy konventu, schodiště a pozemky vymezeného areálu.