kašna

Kašna z červeného pískovce stojí na nízké podestě uprostřed Karlova náměstí. Půdorys je čtvercový s okosenými rohy. Stěny nádrže jsou členěny obdélnými výplněmi, rámovanými lištami, na severní a jižní stěně jsou v jejich středu umístěny terče s kovovým reliéfním znakem Kolína. Uprostřed kašny je umístěn hranolový sokl, vynášející sloup. Stěny soklu jsou dekorovány reliéfy lvích hlav; dřík sloupu je ozdoben květinovou girlandou. Na sloupu je umístěna mělká kruhová mísa, ve spodní části členěná do oblých dílků, ve vrchní části složená z prstenců. V rozích podesty jsou kolem kašny rozmístěné čtyři kamenné podstavce, které sloužily k odkládání nádob na vodu. Předmětem ochrany je kašna.