kašna

Bronzová kašna je umístěna před vstupem do muzea v prostoru mezi přístupovou rampou a uličním chodníkem. Kašna stojí uprostřed čtvercového bazénu, jehož strany tvoří kamenné zídky. Podstavec se rozšiřuje v úrovni hladiny do čtvercového základu, provedeného rovněž ze sliveneckého mramoru. Základem kompozice jsou dvě mísy osově umístěné nad sebou. Velká mísa o průměru 325 cm má po obvodě 32 žlábků na přepad vody. Středem prorůstá kónický dřík s kanelurami, na kterém je umístěna menší mísa se 16 žlábky s výstřikem. Dřík na podstavci ze sliveneckého mramoru. Podstavec má čtvercový půdorys, na převýšených nárožních sloupcích jsou umístěny bronzové zlacené koule, které zdánlivě podpírají velkou mísu.