kašna

Kašnu tvoří čtvercová, v terénu zapuštěná nádrž o rozměrech 420 x420 cm, postavená z pískovcových tesaných bloků, shora překrytých tvarovanou římsou. Dno je vydlážděno z opracovaných pískovcových desek, kolem nádrže je pískovcový stupeň, ve svažité části dva. Vnější stěny nádrže jsou členěny obdélnými kazetami, na čelní stěně uprostřed reliéfní vročení 1901. Uprostřed nádrže je postaven zděný omítaný pilíř tvaru kvádru s okosenými rohy, s betonovým soklem a tvarovanou římsou, nesoucí vrcholový prvek – stylizovanou kuželku. Z pilířku vede nyní zaslepený vývod pro vodu. Výtokový otvor je zaslepen na dně bazénu; před kašnou v zemi je nevelký kamenný kryt zřejmě kontrolní šachty vodovodu.