kašna

Kamenná kašna, obklopená jedním až třemi kamennými stupni (dle terénu), má osmistěnný půdorys. Všechny její strany jsou řešeny shodně; dole je předstupující sokl, tvořený třemi obdélnými, vodorovně orientovanými kamennými deskami – s poměrně širokou svislou spárou. Následuje vlastní stěna, vždy s dvěma, rovněž vodorovně orientovanými a vedle sebe situovanými, vystupujícími obdélnými poli s dovnitř vykrojenými rohy. Kašnu zakončuje profilovaná horní římsa. Nároží na styku jednotlivých stěn z půdorysu kašny vystupují, a to v celé své výšce – v podobě hranolových sloupků (zrcadla jsou zde orientována na výšku). Uprostřed kašny je chrlič vody, umístěný na novém deskovém soklu. Chrlič má dvě části – dole je váza a na ní pak stojí socha lva. Váza má konvexně rozšířený podstavec, který se směrem nahoru zužuje. Dolní úsek vázy je čtyřstěnný, s nárožími ozdobenými volutou s palmetou (větší závit voluty je dole, palmeta nahoře). Následující část odděluje oblá římsička, zdobená vždy uprostřed stěny reliéfním rostlinným motivem. Střední úroveň vázy je širší, vypouklá, opět s plastickou výzdobou: v ose volut je reliéf lví hlavy, která má v pootevřené tlamě chrlič vody, mezi těmito hlavami je pak reliéf pětilistého květu, obklopeného bohatým listovím. Horní úsek vázy je užší, směrem nahoru se mísovitě rozšiřuje. I zde je váza opatřena reliéfní výzdobou – v ose motivů konvexní části: nad lvími chrliči se nachází palmeta, nad květem pak list, směřující špičkou dolů. Váza je ukončena širším okrajem, přes který je (vždy v ose listu) přehrnuta palmeta – dole volutovitě zavinutá. Na váze je umístěna socha českého heraldického lva, držícího znak města Mostu. Lev stojí na zadních nohách na nízkém terénu, předními tlapami se opírá o městský znak. Ten je umístěn v oválné, na výšku orientované kartuši, nahoře a dole zavinuté. Kartuši na horní zavinuté straně a po obou bocích zdobí rostlinný dekor. Městský znak tvoří most se třemi oblouky a nahoře s cimbuřím, za nímž se zvedají dvě věže. Mezi věžemi je lev. Most má zdivo z kamenných kvádrů, ve vrcholu všech mostních oblouků je mříž - most tak působí spíše dojmem brány. Střední oblouk mostu je nejvyšší (rozdíl je nepatrný), pod mostem je znázorněna voda. Zdivo mostu ukončuje cimbuří o čtyřech stínkách, za zdí jsou dvě na koso orientované hranolové věže. V každé ze dvou viditelných stěn věže je v horní úrovni půlkruhově ukončené okno, střecha je stanová. Mezi věžemi se nachází český heraldický lev, nad lvovou hlavou je šesticípá hvězda. Jak již bylo dříve uvedeno, za kartuší s městským znakem je umístěn lev – stojí čelně, ale jeho hlava je otočena mírně doleva (z hlediska pozorovatele doprava). Lev má pootevřený čumák, na hlavě je koruna s liliovitými listy. Přední tlapy s výraznými drápy přidržují kartuši za její horní okraj. Dvojitý lvův ocas spočívá na jeho hřbetě, konce ocasu směřují napravo a nalevo. Poznámka: na původním místě byly kolem všech stran kašny tři kamenné schody, dnes stojí kašna v jiné terénní situaci. Materiál - pískovec, rozměry - celkový průměr 1060 cm, průměr venkovního pláště 700 cm, výška 140 cm, středový sokl - výška 110 cm, středová architektura - výška 380 cm.