kašna

Kašna je situována v parčíku, naproti Novému zámku, u křižovatky Pražské a Vrbnovské ulice. Na stávající místo byla osazena v roce 1986. Předtím byla deponována v zámku, kam byla přenesena ze svého předchozího umístění na hořovickém náměstí. Jedná se o pískovcovou kašnu s nádrží na půdoryse osmiúhelníka, umístěnou na jednoduché podestě. Z nádrže výrůstá sloupek, vynášející mísu. Boky nádrže jsou dekorovány deskami s reliéfním vyobrazením dvou ryb. Mísa, jejíž stěny jsou utvářeny charakteristickým rostlinným motivem v podobě stylizovaných listů, je po stranách opatřena čtyřmi reliéfními zoomorfními maskarony. Ze středu mísy vyrůstá stylizované skalisko.