kašna

Litinová pilířová kašna se dvěma mušlovými žlaby na protilehlých stranách dříku. Ve vrcholu stojící ženská postava, nesoucí na ramenou džbán. Těleso kašny je tvarováno trojstupňově: sokl zdoben plastickými rozetami, dřík lvími hlavavami a rostlinnými úponky s květy. Nástavec profilované římsy je do 4 stran vytvarován v hrotité štítky s plastickými listeny, v nárožích volutově stáčené pruty. Na jednom z nich připevněn firemní štítek výrobce: R. A. SMEKAL, SMÍCHOV. Kašna je usazena na kamenném soklu na rovné pískovcem dlážděné plošině, v níž jsou poklopem chráněné kontrolní šachty. Barevnost: měděnkově zelený nátěr, socha žlutozlatá, postříbřenkované detaily.