kašna

Kašna je umístěna v zadlážděné čtvercové ploše na třebenickém Paříkově náměstí. Dostupná je mimo travní porost ze severní strany od silnice po několika širokých terénních stupních a dále chodníkem od východu. Při západní straně zpevněnou plochu kolem památky tečuje chodník druhý. Terén náměstí se svažuje k severu. Jde o jednoduchou pískovcovou kašnu na půdorysu čtverce. Kašna je zhotovena ze střednězrnného pískovce pravděpodobně místního zdroje. Bočnice kašny jsou zhotoveny z několika svisle spojovaných kamenných bloků. Vnější hrubá profilace boků je tvořena vodorovně vyšší soklovou partií, nad ní z plochy vystouplými zrcadly a završena je prostou korunní římsou s oblounem. Svislé členění vychází ze spojů jednotlivých bloků a z okosení mírně předsazených nároží. Kašnu tvoří z každé strany dva bloky a dvě poloviny nároží, tedy celkem jde o osm jednoduchých bloků a čtyři nárožní. Nárožní bloky, půdorysně do L, mají vnější roh sražený lehce dovnitř odsazeným obloukem. Jednotlivé kamenné bloky jsou spojovány svisle „na rybinu“, což je patrné při pohledu shora. Historická střední část již není dochována a zdroj vody je tak řešen jednoduchou novodobou trubkou bez ozdob. Vzhledem k průsakům kašny byla při předcházející opravě umístěna dovnitř plastová vana, napojení na původní hmotu je řešeno oplechováním.