kašna

Kamenná kašna je situována před budovou Obecního úřadu v Horním Maršově, několik metrů před hlavním vstupem do budovy, orientována k SZ straně. V travnaté ploše je zapuštěný kamenný čtyřlist, který je zakončen masivním oblým okrajem a vystupuje nad terén do výšky 45 cm. Kvadrilob je sesazený z dílů, jeho celková šíře je 330 cm, tloušťka oblého vrchního lemu je 40 cm. Na dně vodní nádrže je centrálně umístěn čtvercový kvádr o šíři 164 cm, o výšce 80 cm, který je základem celé architektury. Na něm je posazen další přídavný sokl zakončený oblými středovými segmenty s vytými lineárními žlábky, v nároží s kvádrovými výsečemi. Dřík pod vrchní čtyřdílnou mísou je sesazen ze čtyř volutových podpěr, zakončen profilovanou obvodovou římsou, mísa je zdobena chrliči (lví hlavy s raky). Na kamenné míse je umístěna čtyřdílná patka s korintským sloupem, ve spodní části sloupu s mušlemi a dvěma rybami. Bohatě zdobená korintská hlavice sloupu dekorativně přetváří listy bodlákové rostliny akantu je zakončena segmentovou krycí deskou, abakem. Na plintu ve vrcholu architektury, je umístěna v kontrapostu alegorická ženská socha Spravedlnosti, která je oděna do dlouhého splývavého šatu, s levou rukou spuštěnou podél těla, na štítu u levé nohy postavy je vytesána stylizovaná pečet Maršova, pravá ruka Spravedlnosti ohnuta mírně v předloktí a vztyčená nad hlavou. Socha je ztvárněna v nadživotní velikosti, o výšce cca 200 cm. Celková velikost objektu činí cca 9,5 m. Materiálem světlý pískovec.