kašna

V parkovém prostoru střední části podlouhlého náměstí pískovcová kašna. Pravidelný šestiúhelník tvoří půdorys kašny i podstavce vodotrysku. Nádrž ohrazuje zeď tvaru pravidelného šestiúhelníku. Šestiboký, nahoru se zužující hranol podstavce je ukončený rovnou římsou s šesti kovovými chrliči. Na římse podstavce je umístěn kamenný vodotrysk charakteru antropomorfního sloupu, jehož dřík tvoří masivní blok, z něhož do stran vystupují čtyři soudobě oděné postavy symbolizující čtvero ročních období. V mírném předklonu, zády otočeny k sobě, sedí a klečí na kruhové bochníkovité podnoži s naznačenou trávou a zvířecími figurami u nohou. Za temeny jejich hlav na vegetabilních reliéfních motivech je kašna ukončena nízkou kamennou kruhovou mísou vodotrysku.