kašna

Na jednom zčásti zapuštěném stupni spočívá nádrž s rohy vydutými dovnitř. Uprostřed nádrže stojí krychlový podstavec ukončený rozšířenou římsou se zubořezem. Nahoře na podstavci stojí váza ve tvaru kalicha, ve spodní části zdobená palmovými listy, v horní části festony. Na dvou protilehlých stranách podstavce jsou kartuše, v nich lví hlavy jako chrliče. Na druhých dvou protilehlých stranách jsou vytesány rámy s nápisy, nad nimi jsou festony. Nápis na jedné straně český s chronogramem, na protější straně německý nápis. Nad horní hranou kolem podstavce je nadpis. Nad chronogramem je nápis. Vše je zhotoveno z pískovce místní provenience.