kašna se sochou madony

Kašna je umístěna na kamenné podnoži v mírně svažitém terénu. Kamenná nádrž na vodu má zhruba čtvercový půdorys. Rohy jsou vybrané, stěny mírně zvlněné, s předstupujícími středními částmi. Dole má nádrž profilovaný sokl, nahoře profilovanou římsu. Stěny nádrže mají dole předstupující část, ve více vystupujících středech opatřenou vrubováním. Pod horní římsou má nádrž zaoblený vystouplý pás. Středový sloup nese dvě přepadové mísy a na horní z nich sochu madony – vše kamenné. Sloup je bohatě členěný do bobulovitých konvexních tvarů - dole je nejširší, ve středu užší a konvex-konkávně přechází v horní prstenec. Obě mísy mají podobný hvězdicovitý tvar. Dolní je širší, na její vnější straně jsou rozmístěné reliéfní hlavy divého muže se svraštělým čelem a rozevlátými vlasy, v jejichž ústech je trubka na vodu. Na vnější straně mísy jsou ještě plastické mohutné stylizované listy, vycházející od středového sloupu. Sloup mezi dolní a horní mísou je tvarován odlišně od dolního, nad spodkem má výrazný konvexní prstenec, nahoře vybíhá do volutovitých hlavic. Horní mísa je menší obdobou dolní, avšak chybí diví muži – trubky na vodu jsou zabudovány do listovitých plastických částí spodku mísy. Na horní míse je situována socha P. Marie s Ježíškem. Dole je náznak skalnatého terénu, na němž je umístěna sféra, obtočená hadem se špičatým ocasem a s pootevřenou tlamou s jedovými zuby. Tělo hada je poměrně neobyvkle provedeno jako článkované. P. Marie stojí čelně, oblečená je do dlouhého šatu, splývajícího ve svislých záhybech a do pláště, sepnutého na prsou sponou. Plášť kryje obě její paže a vpředu vytváří výrazné záhyby. P. Marie má dlouhé vlnité vlasy, vroubící obličej a spadající na ramena a na záda. Vzadu nad temenem je část vlasů sčesána do drdolu. Na mladistvém obličeji je výrazný důlek na bradě. Obě paže jsou ohnuté v lokti před tělem, ruce přidržují nahého baculatého Ježíška, sedícího čelně dosti vysoko - před levou částí Mariiny hrudi. Ježíšek má obě nohy pokrčené v kolenou, levé chodidlo se opírá o pravou holeň. Pravá paže je ohnutá v lokti před tělem, ruka přidržuje cíp Mariina pláště. Levá paže, rovněž ohnutá v lokti, je vysoko zdvižená a ruka rovněž drží matčin plášť. Ježíšek má vlnité krátké vlasy, rozdělené do silných pramenů. On i P. Marie hledí na pozorovatele.