kašna se sochou Panny Marie

Kašna se sochou Immaculaty je umístěna uprostřed Náměstí 3. května v západní části Železného Brodu. Dnes obrácena k budově městského úřadu. Uprostřed kamenné čtyřboké nádrže s jednoduše profilovanou horní částí je mohutný 3 metry vysoký hranolovitý podstavec, všechny strany dříku dekorovány vpadlými zrcadly se čtvrtkruhem vykrojenými rohy, na lícové straně je vpadlé zrcadlo poloviční velikosti, nad ním je umístěn reliéfní Des Fourský znak. Celý dřík je zakončen mohutnou profilovanou předstupující římsou. Části reliéfního znaku zlaceny. Na ustupujícím podstavci zakončeným předsazenou profilovanou římsou spočívá zlacená barokní socha Panny Marie - Immaculaty v nadživotní velikosti, stojící na zeměkouli s hadem a hlavičkami andílků. Panna Marie má sepnuté ruce k modlitbě, pravá noha mírně nakročena, vlasy zčásti kryje rouška, plášť tvoří bohatě nařasená rozevlátá drapérie. Svatozář kolem její hlavy tvoří kovová obruč s 12 pozlacenými hvězdami.