kašna se sochou Panny Marie Immaculaty a kamenná nádrž

Tzv. Dolní kašna s pravoúhlou, kamennou obrubní čtvercového půdorysu. Stěny obrubně zdobeny ve středu reliéfem pětilisté růže v polygonálním pol. Uprostřed kašny hranolovitý pilíř s mušlí. Z nádrže vyrůstá kónický toskánský sloup, nesoucí plastiku Immaculaty. Kašna raně barokní, plastika rokoková. Kamenná nádrž v ulici B.Němcové za kostelem, bez výzdoby, dnes využita pro pouliční zeleň.