kašna se sochou sv. Floriána

Kamenná kašna má čtvercovou nádrž, jejíž stěny mají střední části mírně konvexní a po obou stranách od těchto středů je část, velmi lehce předstupující před partie u nároží. Dole je nízká plastická obruba, nahoře zvýrazněný parapet. Ve středu konvexních částí je kruhové pole, vymezené širokým lemem. Na přední straně je v něm znak města Bíliny, na zbývajících stranách je pole prázdné. Uprostřed nádrže stojí na širším podstavci hranolový sokl. Dole má základnu, která se profilovaně zužuje v hlavní část soklu. Na každé stěně většina plochy výrazně vystupuje, hrany jsou okosené. Horní pás, oddělený dole profilovanou římsou, je hladký. Sokl, zakončený přesahující profilovanou hlavní římsou, nese širokou mísu mušlovitého tvaru, v níž jsou umístěné chrliče pro vodu. Uprostřed mísy se nachází socha sv. Floriána, stojící na stylizovaném skalnatém terénu. Socha světce má deskový podstavec, na němž stojí sv. Florián v čelní pozici, s odlehčenou pravou nohou. Oblečený je do zbroje římského vojáka. Má tuniku s kulatým výstřihem a širokými rukávy pod loket, dole sahá ke kolenům. Přepásaná je širokým pásem s kruhovou ozdobnou sponou, pod pasem jsou k ní připevněné široké ochranné pásy, sahající do půli stehen. V části u pravé nohy je tunika mírně rozevlátá, má zdobný dolní okraj. Záda halí dlouhý plášť, přecházející přes levé rameno dopředu, kde zakrývá většinu trupu a pravou paži a část předloktí. Také plášť je u světcovy pravé strany rozevlátý. Florián má na nohou sandály, upnuté řemínky, které se vinou po holeni k řasnatým podvazkům. Na hlavě je přilba s bohatým chocholem, jejíž pláty chrání i uši a týl. Hlava s výrazným nosem, silnými rty a krátkým špičatým plnovousem, sedící na vysokém a širokém krku, je natočená k pravému rameni. Pravá paže je ohnutá v lokti vedle těla, ruka drží za ucho kulovitou nádobu s plastickým dekorem tak, že z něj vylévá vodu na hořící kostel. Ten se nachází před světcovou levou nohou. Z okna v horní části přední strany hranolové věže, k níž přiléhá krátká loď se sedlovou střechou, šlehají mohutné a vysoké plameny. Levá světcova paže vede podél těla, ruka přidržuje za žerď svinutý prapor, umístěný žerdí vedle Floriánovy levé nohy, kde se opírá o skalnatý terén. Vede za světcovými zády mírně šikmo doleva (z hlediska pozorovatele), zakončuje ho kosočtvercová špička.