kašna se sochou sv. Floriána

Kamenná nádrž má obdélný půdorys, vnější rozměry: šířka 500 cm, hloubka 370 cm; výška 90 cm. Zdivo je nahoře zakončeno jednoduše profilovanou římsou. Uprostřed nádrže stojí hranolový sokl (výška 150 cm), na dřík dosedá krycí deska. Na soklu socha světce v podživotní velikosti, stojícího v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou, trup je nachýlen doprava, tvář hledí mírně vpravo dolů. Světec vylévá pravou rukou vodu z vědra, v levé ruce drží praporec, který jen mírně převyšuje světcovu hlavu. Světec je oděn do bohatě řaseného roucha, na nohou má vysoké boty, na hlavě helmici s chocholem, tvář rámují kudrnaté vlasy. Plastika je zhotovena z pískovce.