kašna Tritonů

Kamenná nádrž na vodu má půdorys obdélníka, jehož každá strana je konvexně uprostřed prolomena segmentem. Vnější stěna nádrže je bohatě profilována. Uprostřed nádrže čtyři pilíře nesou oválnou kamennou plotnu, na níž je osazeno sousoší. Jeho spodní část tvoří dva vodní muži a dva delfíni, nesoucí oválnou mušli, z níž vystupuje další figurální skupina chlapce držícího na řetěze okřídlené draky (mořské psy.)