kašna zv. Šlikovský rybník

Kašna stojí zhruba uprostřed jižní části Mírového náměstí. Tvoří ji vlastní vodní nádrž (spíše bazén než kašna) čtvercového půdorysu, která je obestavěna pískovcovou balustrádou. Balustráda je na každé straně rozdělena na pět polí z nichž prostřední tvoří kovaná železná dvoukřídlá mřížová vrátka. K vrátkům vedou zpravidla dva schodišťové stupně. Pole balustrády navzájem a vrátka jsou od sebe odděleny hranolovými sokly, které u vrátek a na nárožích nesou dekorativní pískovcové vázy tvořené převážně vegetabilním ornamentem, ty u vrátek jsou inspirovány motivem granátového jablka.