Kašparova vila

Kašparova vila č.p. 190 představuje intaktně dochovaný příklad rekreačního objektu postaveného roku 1932 podle vzoru horské chaty Kohútka v Javorníkách a inspirovaného tradičním lidovým stavitelstvím Valašska. Objekt byl postaven roku 1932 jako letní sídlo akademického malíře Adolfa Kašpara (1877-1934). Jedná se o samostatně stojící roubený dům na kamenné podezdívce situovaný v mírně svažitém terénu. Hlavní hmota domu je řešena na půdorysu obdélníka, nad roubeným přízemím se nachází pravidelná sedlová střecha ve štítech ukončená půlkuželovitými kabřinci. Oba štíty domu jsou tradičně řešeny s podlomenicemi. K hlavní hmotě domu jsou jižním a východní směrem přistavěny přístavky s verandou, kuchyní a dalšími místnostmi příslušenství. Jako střešní krytina je použit dřevěný štípaný šindel. Nadstřešní zdivo obou komínů je provedeno z režné pálené cihly. Podél západního štítu domu a podél severní okapové strany se nachází otevřená pavlač s dřevěným prkenným zábradlím. Okna domu jsou tradiční dřevěná dvoukřídlová kastlová, ze strany exteriéru je provedeno lemování deštěním zdobeného vyřezáváním. Toto deštění je barevně pojednáno v kombinaci žlutého a světle modrého nátěru, vnější křídla oken jsou natřena červeně. Hlavní obytné místnosti jsou provedeny tradičním způsobem v kombinaci roubených stěn a dřevěných trámových stropů s horním deskovým záklopem, místnosti v podkroví jsou obloženy palubkovými obklady, obklady stropu jsou zde doplněny kruhovými skládanými motivy. Podlahy jsou tradiční prkenné. Na hlavním dřevěném trámu stropu obytné místnosti v přízemí je dekorativně vyřezán letopočet 1932. Interiér obytných místností je obložen svisle kladenými prkny. V kuchyni jsou dochována původní kachlová kamna.