katovna

Přibližně S směrem od historického jádra města stojí přízemní zděná budova bývalé katovny o obdélném půdorysu. Omítka je v jižním a západním průčelí zdobena sgrafity. Jihozápadní nároží budovy zpevňuje nízký podpěrný pilíř. Okenní otvory se šambránami jsou kryty železnými dekorativními mřížkami. Hlavní jižní průčelí se zvýšeným přízemím je o šesti osách. Pravoúhlý vstup do domu s ostěním, ke kterému vedou schody, je prolomen ve druhé ose ze západní strany. Západní průčelí je o jedné ose. Severní průčelí, otočené do dvora, je patrové s dřevěnou pavlačí. Střecha je valbová s taškami drážkovkami. Předmětem ochrany je bývalá katovna čp. 213 na vymezeném pozemku.