kavárna Era

Řadová dvoupatrová budova čtvercového půdorysu s hladkou, plakátovitě pojatou uliční fasádou, které je asymetricky prolamována okenními, vstupními a ventilačními otvory. Kompozičně se fasáda skládá ze tří horizontálních a tří vertikálních pásů. Přízemí na levé straně člení dva velké čtvercové otvory, které jsou dnes zabedněné a zachovány jsou nad nimi úzké protáhlé obdélné nadsvětlíky. Trojice malých ventilačních otvorů, podobných nadsvětlíkům, ale užších, člení přízemí také v pravé části. V pravém dolním rohu je prolomen široký vstupní otvor, ve kterém jsou osazeny dvoje dvoukřídlé dveře, doplněné jednokřídlými bočními výplněmi. Na úrovni prvního patra je fasáda v levých dvou třetinách prolomena stejnými dvojicemi čtvercových oken jako v přízemí. V oknech i nadsvětlících jsou zachovány skleněné výplně. Na úrovni druhého patra se v prostředním vertikálním pásu uplatňuje pásové okno se dvěma trojdílnými výplněmi. Kompozice fasády je doplněna dalšími ventilačními otvory (v levém horním rohu, v pravé ose fasády) a úzkým vertikálním pásem z režného cihelného zdiva, který se táhne nad vstupem při pravém okraji fasády. Budova je završena rovnou střechou. Hmota zahradního průčelí je promodelováno výrazně předstupující, částečně přízemní a částečně jednopatrovou terasou.