kino

Budova kina je vystavěna na obdélném půdorysu. Jedná se o prostou hranolovou stavbu, která má, vzhledem ke svému účelu, pohledově upraveno pouze hlavní průčelí orientované do Masarykova náměstí. Objekt je dispozičně členěn na přední reprezentativní halu a zadní trakt s promítacím sálem. Dominantou hlavního průčelí je centrální balkon vysazený na převýšené arkádě. Arkáda je tvořena šesticí sloupů, které lícují s hlavní plochou průčelí. V přízemí tak vzniká loubí, ve kterém jsou situovány vstupní otvory do kina. Patro je prolomeno sedmi okenními osami. Dva krajní okenní otvory jsou v ploše fasády. Jde o obdélná, horizontálně orientovaná okna, do kterých jsou vsazeny čtyřdílné výplně, členěné pravoúhlým rastrem. Ostatní okenní otvory jdou schované v podloubí. Jedná se o klasická dvoukřídlá, vertikálně orientovaná okna, členěná na šest tabulek. Druhému patru dominuje balkon, který má nasazeno kovové zábradlí složené z horizontálně vedených prutů. Na balkon vede pětice francouzských oken, z nichž dvě slouží jako vstupy. Nad nimi je nasazena jednoduchá úzká stříška. Poslední patro je opatřeno pěticí oken, která jsou shodná s krajními okny prvního patra. Střední část uličního průčelí je ještě zdůrazněna převýšením v rovině střechy.