kino Avia

Jednopatrová, původně samostatně stojící budova na půdoryse podélně orientovaného, protáhlého obdélníka, k jejímuž pravému bočnímu průčelí se přimyká novodobá, značně převýšená přístavba. Na užším vstupním průčelí je hmota levého dolního rohu vykrojená a v ustupující části je prolomen velký pravoúhlý vstupní otvor. Nároží při vykrojené části je zaoblené. Plochu horního patra člení široké průběžné okno, které je v horní části doplněno drobnými ventilačními otvory. Jejich souvislý pás také na pravé části průčelí odděluje plochu přízemí a prvního patra. Tvarově bohatá střecha je tvořena soustavou někdejších vyhlídkových a odpočinkových teras. Střecha je rovná, terasovitá. Hladké dlouhé boční průčelí je promodelováno ústředním rizalitem se zaoblenými rohy a výrazně vykrajovanou střechou. V čelní stěně rizalitu jsou proraženy dva vstupní otvory s představenými půlkruhovými schůdky. V přední polovině fasády jsou v přízemí prolomeny dva velké, původně vstupní otvory, v patře nad nimi trojdílné okno a menší větrací kruhové a obdélné otvory.