klášter augustiniánů

1/ klášter čp. 119 2/ klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie 3/ bývalá fara čp. 118 4/ brána s plastikami 5/ ohradní zeď s plastikami 6/ kaplička 7/ pamětní kříž Areál bývalého augustiniánského kláštera najdeme v SZ rohu náměstí v nevýrazné poloze při bývalých městských hradbách. Skládá se ze čtyřkřídlového konventu, kostela připojeného na jižní straně a budovy bývalé fary čp. 118 (dnes městská knihovna). Po Z, S a J straně konventu zahrada zhruba obdélného rozvrhu vymezená ohradní zdí; V jižní části zahrady obdélný přístavek využívaný dnes jako obchody. Uprostřed rajského dvora jakási kamenná kašna, jeden smírčí kříž, socha a zbytek náhrobku (?). Zpevněná plocha před východním průčelím konventu na východě ohraničená opěrnou zídkou z lomové žuly, krytou žulovými deskami a opatřenou kovovým zábradlím.