klášter benediktinský

Areál kláštera tvoří raně gotický barokně přestavěný kostel Nanebevzetí Panny Marie, jednopatrová barokní budova kláštera rozkládající se kolem dvou nádvoří (konvent na východě, prelatura na jihu) a zbytky ohradní zdi vymezující hranice klášterní zahrady s původní vjezdovou branou do zahrady.