klášter benediktýnů

1) kostel Nanebevzetí Panny Marie 2) starý konvent 3) stará prelatura čp. 22 4) nový konvent čp. 1 5) nová prelatura 6) stará škola 7) malé stáje 8) hospodářské stavení 9) zahradnický domek čp. 2 10) park a klášterní zahrada 11) ohr. zeď 12) brána 13) váza 14) bývalá elektrárna čp. 3 s náhonem Klášterní areál vzdálený necelých 30 km západně od Plzně, je situován na návrší nad řekou Úhlavkou, jihovýchodně od městečka Kladruby. Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie tvoří pozoruhodnou dominantu krajiny a nejhodnotnější stavbu bývalého benediktinského kláštera, založeného již v r. 1115. Místo založení kláštera bylo zvoleno na strategicky výhodném místě v dosud nekolonizované oblasti. V 14. stol. již zdejší klášter patřil k nejbohatším v českém království. Celý areál obsahuje stavebně historicky cenné objekty některé kupodivu vzhledem k dramatické historii velmi dobře dochované i v detailu. Hlavní určující stavební fáze je vrcholně barokní, spojovaná s předními tehdejšími architekty Janem Blažejem Santinim a Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Geniální architektonické dílo představuje barokně-gotická přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie, u kterého byla zachována podstatná část jedné z našich největších románských bazilik. Velmi cenný je rovněž celkový půdorys kláštera, vycházející ze starého založení. Další významné stavby jsou raně barokního původu obsahující starší konstrukce či celé části.