klášter bosých augustiniánů a kostel Narození Panny Marie

Budova původního kláštera s kostelem Narození P.Marie má dominantní polohu na náměstí Mikuláše z Husi, zabírá významnou část v jihozápadním bloku budov na náměstí. Dvůr při severozápadním křídle a protažené jihozápadní křídlo uzavírají areál na úrovni původní hradební zdi města a dostávají se tak v tomto místě do těsného sousedství s Holečkovými sady. Na jižní straně kostel přiléhá k budově Základní školy (původně budova klášterního gymnázia).