klášter dominikánů/magdalenitek

V l. 1315-1620 klášter bílých magdalenistek při starším kostele sv. Maří Magdaleny, v l.1626 do zrušení r.1784 sídlo dominikánů s novým kostelem téhož zasvěcení. Po zrušení kláštera jeho budovy utilitárně přestavěny a upraveny na tiskárnu, objekt raně barokního kostela přestavěn na četnická kasárna. Areál tvoří budovy: - čp. 387 bývalý středověký kostel sv. Maří Magdaleny - čp. 388 bývalý kostel sv. Maří Magdaleny - čp. 459 bývalý klášter dominikánů