klášter františkánský

Bývalý františkánský klášter se rozkládá na návrší severovýchodně od města, dříve zvaném Na Golgotě, na původním městském popravišti. Areál sestává z kostela Nejsvětější Trojice, konventu se zahradou, rozsáhlého městského hřbitova a několika soch a křížů, umístěných většinou v blízkosti kostela. Celý areál je ohrazen zdí a zpřístupněn několika branami. Předmětem ochrany je budova konventu, kostel Nejsvětější Trojice s loretánskou kaplí, ohradní zeď kláštera s branami, zahrada kláštera s ohradní zdí a terasami, socha Panny Marie Bolestné, socha sv. Antonína Paduánského, socha sv. Bonaventury, socha sv. Františka z Assisi, socha sv. Jana Nepomuckého, torzo druhé sochy sv. Jana Nepomuckého, podstavec kříže, hřbitov s ohradní zdí, centrální kříže I-III, náhrobek B. Balase, náhrobek B. Maňase, náhrobek Berklei de Tolly, sloup se sochou P. Marie a k tomu náležející pozemky.