klášter kapucínů

1) kostel 2) konvent 3) ohradní zeď Tradiční kapucínské uspořádání s pravoúhlým presbytářem a nižší lodí s valenou klenbou s trojbokými výsečemi. K lodi přiléhají od SV dvě kaple. Po JZ str. přiléhá ke kostelu trojkřídlá budova konventu s rajským dvorem. Ohr. zeď vymezuje prostor bývalé zahrady na J (novodobá) a Z str.