klášter kapucínů s kostelem Nejsvětější Trojice

Areál kláštera kapucínů, který se nyní nachází ve středu města, mezi náměstím a nádražím, byl vybudován vně tehdejšího městského opevnění za původní Horskou branou. Sestává z neorientovaného kostela Nejsvětější Trojice, obráceného vstupem ke komunikaci, k jehož presbytáři přiléhá patrová budova konventu s kvadraturou a rajským dvorem, v jehož středu je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Vlevo od vstupu do kostela, v těsné návaznosti na zeď východního přístavku, je umístěno sousoší Panny Marie Staroboleslavské a vlevo od něj jednoduchá kašna přiléhající ke zdi. Areál je ze severu, západu a východu vymezen ohradní zdí. Jižní strana areálu je otevřena do bývalé klášterní zahrady, nyní park, jehož původní rozloha je vymezena komunikacemi. Předmětem ochrany je kostel Nejsvětější Trojice, konvent, socha sv. Jana Nepomuckého, ohradní zeď, tzv. žebrácká zídka před kostelem, sousoší Panny Marie Staroboleslavské, kašna a pozemky vymezeného areálu.