klášter paulánů

Bývalý poutní kostel Nanebevzetí P. Marie s bývalým klášterem paulánů, založen v r. 1655 Mariií Evou z Tiefenbachu, roz. ze Šternberka, vystavěn na místě staršího kostela P. Marie (připomínaného v r. 1414), klášter svěcený v r. 1701, v r. 1709 položil jezuita stavitel J. Blažejovský základ nového poutního kostela vysvěceného v r. 1724, znovu svěcen v r. 1732 (v této době byl patrně zcela dokončen a zařízen). K bývalému klášteru paulánů s areálem patří kostel P. Marie, schodiště ke kostelu, pilíř se sochou sv. Erazima, pilíř se sochou sv. Mikuláše, sousoší sv. Rodiny.