klášter Porta Coeli

Komplex patrových převážně dvoutraktových budov soustředěných okolo tří obdélných dvorů (rajský dvůr, deskový dvůr a bělidlo). Nejstarší část kláštera přestavuje rajský dvůr - kvadratura sklenutá křížovou klenbu se zvýrazněným žeberním systémem. Jednotlivé obloukem sklenuté arkády jsou uzavřené v hlubším výklenku s patrným hrotitým portálem prosvětleným trojdílným sdruženým hrotitým oknem, mezi jednotlivými okny sloupky s bohatě zdobenými hlavicemi a zoomorfními a vegetabilními motivy. Ve vrcholu portálu rozeta s čtyřlistem. Patra prosvětelna pravoúhlými okeními otvory s kamennnou šambránou s ušima, v meziokenních prostorách barevně odlišené geometrické obrazce. Tzv. deskový dvůr je obestavěn patrovými budovami prosvětený sedmi resp. osmi okenními osami, v přízemí ze tří stran (západní, východní a jižní křídlo) zčásti zazděné obloukem sklenuté arkády, patro odděluje kordonová římsa. Obdélná okna v patře zdobená profilovanou šambránou s ušima, parapetní římsou a frontonem ukončeným přímou nadokenní římsou. Východní nádvoří nepravidelného půdorysu, tzv. bělidlo, je slohově sjednoceno, přízemní pravoúhlé resp. segmentově klenuté okenní otvory zdobené jednoduchou šambránou. U segmentově klenutých okenních otvorů jižního křídla šambrány s ušima a klenákem ve vrcholu. Profilovaná kordónová římsa odděluje patro od přízemí. Pravohlé okenní otvory v patře s parapetní římsou, profilovanou šambránou s ušima a segmentově zalamovaným frontonem s motivem mušle v nadokenním prostoru. Vnitřní prostory valeně klenuté se styčnými výsečemi. Uprostřed dvora přístup k tekoucí vodě. Jižní křídlo z vnější strany s rizalitem vyvrcholeným trojúhleníkovým štítem umístěným na osu, průčelí koncipováno obdobně jako vnitřní. Sídlo abatyše umístěné v jihovýchodní části areálu je koncipováno jako samostatně stojící patrová budova otevřená z jižní a západní strany arkádovou chodbou v patře klenutou valbou se nestyčnými výsečemi. Okenní otvory pravoúhlé s profilovaným ostěním. Přízemní nízké obloukové “arkády” slouží jako sklady. Střecha sedlová s valbičkami. Přízemní chodbou krytou sedlovou stříškou je budova sídla abatyše spojena s tzv. starou fortnou (starý vstup do kláštera, místo kontaku řádových sester s vnějším světem). Jedná s o přízemní budovu chraněnou systémem sedlových z jedné strany zvalbených střech s na osu umístěným obloukově klenutým vchodem s kamenným portálem s klenákem ve vrcholu. Vstup zaklenut valeně s mělkými nestyčnými výsečemi. Na fortnu nazuje na jihu patrová stavba stojící na obdélném půdorysu se sedlovou střechou. Na východním průčelí budovy je umístěno kamenné poloplastické figurální sochařské dílo. Severozápadním krčkem obloukově sklenuté brány se segmentovým překladem a dvěma hranolovými sloupky po stranách směrem do zahrady je klášter spojen s přízemními hospodářskými budovami na obdélném půdorysu (původně kočárovnami).