klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Poutní místo Klokoty se nachází nad městem Tábor nad řekou Lužnicí. Původně se jednalo o samostatnou obec, která byla později sloučena s městem Tábor. Součástí areálu jsou kostel Nanebevzetí P. Marie Klokotské, ambity a kaple. Ke klášteru z města vede křížová cesta, která je památkově chráněna pod č.ÚSKP 14167/3-4880.