klášter Sacré Coeur

Pozdně klasicistní areál kláštera se vzdělávacím ústavem pro výchovu dívek ze šlechtických rodin, který (jako jediný v českých zemích) náležel francouzské kongregaci Dames du Sacré Coeur. Vznikl na pozemcích někdejších viničních usedlostí Kobrová a Králodvorská. K areálu náleží: - klášterní budova: Architektonicky a půdorysně členitá budova, cenná architektura s příznivou konfigurací hmot a zajímavou dispozicí, jejíž součástí je i o něco mladší kostel. - Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: Neogotická stavba vybudovaná při řeholním domě. V interiéru jsou zachovány hodnotné nástěnné malby ve stylu beuronské benediktinské školy. - Zahrada kláštera Sacre Coeur je pozůstatek bývalé klášterní zahrady novoromanticky formované koncem 19. století při uplatnění ovocného sadu na svazích. U budov bývalého kláštera se nacházejí rozsáhlé rozvolněné skupiny vrostlých stromů, původní kompoziční záměr je zde zcela setřen. Zůstala však zachována kašna a malé jezírko. Zhruba 1/3 plochy zabírají parkoviště. Druhá část zahrady - park prošla celkovou rekonstrukcí, nyní je v uspokojivém stavu, i když se původní kompoziční schéma nedalo vzhledem ke změnám v území obnovit zcela. - ohradní zeď: Zděná ohradní zeď při Holečkově ulici, omítané pilastry sloupků, mezi nimiž jsou mírně obdélná pole s výplněmi. Ve východní části zeď kryje hospodářské zázemí domu - je vysoká, architektonizovaná.