klášter voršilek (pův. dominikánek) s kostelem sv. Kateřiny

Komplex sedmi budov bývalého kláštera uršulinek, původně dominikánek. Jednopatrové nebo dvoupatrové objekty jedno dvou nebo třítraktové na sebe vzájemně kolmé vytváří dvě uzavřená a dvě částečně otevřená nádvoří. Objekty jsou pouze částečně podsklepené, rozdělené na šest samostatně přístupných sklepů zaklenutých valenými a křížovými klenbami, přístupných z centrálních schodišť nebo přímo ze dvora. V přízemí je většina místností zaklenuta valenými křížovými klenbami v novějším severním křídle plochostropé. V traktu podél kostela se nachází renesanční křížové klenby osazené do patek, částečně zdobené pískovcovým listovým ornamentem. Jihovýchodní křídla postavená na původních gotických hradbách jsou z větší části tvořena velkými barokními sály a zaklenuta barokními valenými nebo plackovými klenbami s minimálně zachovanou malířskou a štukovou výzdobou - havarijní stav. Patra jsou zaklenuta převážně barokními klášterními klenbami, propojena valenými a křížovými chodbami. Dvoupatrová křídla jsou řešena jako plochostropá. Krovy jsou tvořeny ležatou a stojatou stolicí s částečně zachovanými kalhotovými komíny, střechy sedlové. Ve středním křídle, kolmém na kostel je zachován jídelní výtah do druhého patra z přelomu 19.a 20. stol. V objektu jsou částečně zachována dřevěná kuželková zábradlí schodišť, klasicistní dřevěné zárubně a dveře. Fasády jsou hladké s jednoduchými římsami, oddělujícími jednotlivá patra. V patře jsou okna zdobena profilovanou štukovou šambránou se zvýrazněnou rovnou nadokenní římsou. Okna druhého patra jsou posazena na průběžnou římsu, orámována profilovanou štukovou šambránou. Vstup do hlavního průjezdu je řešen z hlavního nádvoří štukovým portálem tvořeným po bocích polosloupy, segmentově dvojitě valeně zaklenutou hlavní římsou s vejcovým štukovým zrcadlem uprostřed. Pískovcový vstupní portál je zaklenut polokruhovou klenbou s geometricky zdobeným klenákem uprostřed, bočními volutovými patkami, zdoben páskou kotoučového vlysu.